HAKKIMIZDA

Premium Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., yerli ve yabancı kurumlara denetim, vergi, dış ticaret, sermaye piyasası, sosyal güvenlik ve iş hukuku alanlarında geniş bir hizmet yelpazesi sunan, denetim ve danışmanlık kuruluşudur.

Şirketimiz, sanayi ve hizmet sektörlerinde bulunan müşterilerine vergi hizmetleri, denetim, hukuk, danışmanlık ve eğitim konularında hizmet sunmaktadır.

Hizmet anlayışımız; yerli ve yabancı müşterilerine uluslararası standartlarda ve meslek etiğine bağlı kalarak doğru, hızlı ve ihtiyaçlara uygun şekilde denetim ve mali danışmanlık hizmeti sunmak ve kamu sektörü ve özel sektör deneyimlerimiz çerçevesinde her iki kesim arasındaki iletişimin sağlıklı bir biçimde kurulması ve sürdürülmesi ilkelerine dayanmaktadır.

Misyonumuz, aynı anda hem vergi mükelleflerine hem de devlete hizmet sunan, bu çerçevede kamu hukukunu ve mükellef hukukunu bir arada gözeten bir yaklaşımla kamu maliyesine ve iktisadi yaşama katkı sağlamaktır.

Devamı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


''Bu hizmet kapsamında, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince yürütülen tasdik işlemleri yerine getirilmektedir.


Devamı

İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL HİZMETLERİ


Risklerin kurum seviyesinde, ortak bir risk algısıyla ve bütünleşik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve raporlanması için etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı; kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçleri ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, şirketlerin piyasadaki rekabet güçlerini artıracaktır.


Devamı

EĞİTİM HİZMETLERİ


Türkiye’nin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek büyük çaba gerektirmektedir. Bu dinamik yapısıyla mevzuat, sadece vergi mükellefleri için değil çoğu zaman konunun profesyonelleri için bile izlenme güçlüğü taşımaktadır.


Devamı

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ


Karmaşık yapısı ile vergi mevzuatı uygulamalarda idare ile mükellefler arasında ihtilafların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Söz konusu uyuşmazlıklar ise ya idari başvuru yolu ile yada yargı yolu ile çözümlenebilmektedir. Vergi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:.


Devamı